Gumy strzykowe GENES

Opinia o silikonowych gumach strzykowych produkowanych przez firmę GENES

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Oddział Poznań w swym Laboratorium Badań Dojarek przez 18 miesięcy prowadził badania silikonowych gum strzykowych, produkowanych obecnie przez firmę „Genes”.

Pomiary parametrów pracy i właściwości fizyko – mechanicznych wykonano w laboratorium, natomiast ocenę ich pracy i zmiany wynikające z czasu eksploatacji prowadzono w oborze Zakładu Doświadczalnego IBMER w trakcie 18 – miesięcznej próbnej eksploatacji. Gumy strzykowe z przewodem mlecznym o średnicy wewnętrznej 8 mm spełniają wymagania PN – 92 / R-36603. Natomiast te o średnicy 10 mm spełniają też wymagania normy ISO 5707 z 1996 r., która już u nas obowiązuje. Są więc jednymi z nielicznych u nas eksploatowanych gum, które spełniają wymagania nowej normy ISO, obowiązującej w krajach należących do Unii Europejskiej.

Silikonowe gumy strzykowe produkowane przez firmę „Genes” wyróżniają się tym, że właściwości i parametry wszystkich gum są takie same, co świadczy o ścisłym przestrzeganiu reżimu technologicznego produkcji.

Silikonowe gumy strzykowe produkowane przez firmę „Genes” wyróżniają się tym, że właściwości i parametry wszystkich gum są takie same, co świadczy o ścisłym przestrzeganiu reżimu technologii. Po 18 – miesięcznej eksploatacji silikonowych gum strzykowych, obecnie produkowanych przez firmę „Genes” możemy stwierdzić, że nie budzą one żadnych zastrzeżeń co do gładkości powierzchni, naprężenia i elastyczności trzonu. Nie zauważono w tym czasie żadnych ujemnych wpływów na strzyki. W naszej oborze poprawiła się zdrowotność wymion i jakość mleka. Nie wiemy jedynie jak długo ponad te 18 miesięcy będzie można je nadal bez zastrzeżeń eksploatować. Podsumowując wyniki badań i obserwacji stwierdzono, że żywotność silikonowych gum strzykowych jest co najmniej trzykrotnie dłuższa jak gum czarnych. Znacznie łatwiej się je myje, ze względu na właściwości silikonu i gładkość powierzchni. Przyczynia się to do poprawy higieny pozyskiwanego mleka. Oddziaływanie tych gum na strzyki podczas doju jest korzystniejsze, gdyż w czasie taktu masażu lepiej odcinają od nich podciśnienie. Stosując do doju silikonowe gumy strzykowe z przewodem mlecznym o średnicy wewnętrznej 10 mm i odpowiednim do nich kolektorem można poprawnie wydajać krowy o najwyższych wydajnościach produkcji.